Referencer

Adam Holm

Studievært, Danmarks Radio

"Kasper Støvring er en pokkers god formidler, ikke blot i kraft af sin indsigt, men også fordi – og måske navnlig derfor – at han brænder for sit stof og har en kongenial forståelse af det."

Sørine Gotfredsen

Sognepræst, Jesuskirken i Valby

"Kasper Støvring er skarp og går til kernen. Og så har han en enestående evne til at fastholde publikums opmærksomhed og gøre tilhørerne optaget af det, han taler om."

Brian Saugberg

Lektor, Mariagerfjord Gymnasium

"Som medlem af en lærergruppe, der arbejder med at få gymnasieeleverne til at læse mere, inviterede jeg Kasper Støvring til at holde et oplæg om det gode ved at læse trykte bøger. Støvring fortalte med stor viden og engagement om det underholdende ved at læse, og om hvordan man kan styrke sin indlæring og koncentrationsevne. Og om meget andet. Jeg giver de bedste anbefalinger!"

Sorø Kommune

Pressemeddelelse

"Frivillige ildsjæle fra hele kommunen deltog talstærkt i Kultur- og Fritidsudvalgets arrangement i Sorø Hallen. Med afsæt i forfatter Kasper Støvrings inspirerende oplæg om, hvordan fællesskaber og lokalt engagement skaber livsglæde, bidrog de engagerede ildsjæle aktivt i en workshop. Formålet var at give politikerne konkrete idéer til at forme Sorø Kommunes kultur- og fritidspolitik fremadrettet."

Søren Frost Jensen

Sognepræst og medlem af borgerinitiativet Vokseværk

"Jeg kan varmt anbefale Kasper Støvring til et oplæg omkring sammenhængskraft samt værdien af ildsjæle og foreningsliv i et lokalsamfund. De gode råd vi fik, vil vi bringe med os videre i vores proces. Kasper Støvring var en imødekommende, nysgerrig og nærværende oplægsholder, som hjalp os til at få indsigt i relevant forskning på området i et let forståeligt sprog, hvor der også var plads til både relevante anekdoter – sjove såvel som alvorlige."

Bo Hakon Jørgensen

Professor, Syddansk Universitet

"Som underviser på universitetsniveau er Kasper Støvring fremragende. Hans planlægning af undervisningen inddrager didaktiske overvejelser, og stoffet arrangeres relevant til den valgte undervisningsform. Selve undervisningen er funderet på en stor kommunikativ kontakt med de studerende."

Thue Kjærhus

Højskoleforstander, Rønshoved Højskole

"Støvrings foredrag er indsigtsfulde og dybe, men samtidig motiverende for vores elever og kursister. Støvring magter således at forene et kompliceret stof med en let tilgængelighed. Det er der meget få, der evner på en så flot og indlevende måde som Kasper Støvring. Når man læser Støvring, så møder vi samme udtryksmåde, som kommer til syne ved hans foredrag, nemlig enkelthed, dybde og engagement."

Anders Frøkjær Mørk

Arbejdsmiljørepræsentant, Egedal Kommune

"Arrangementet, der fandt sted på Egedal Rådhus, var meget vellykket. Kasper Støvring talte klart og inspirerende om gevinsterne ved social kapital og gav gode råd til, hvordan man kan arbejde med social kapital i en organisation. Jeg giver hermed Kasper Støvring mine bedste anbefalinger."