Foredrag om trivsel

Sammenhængskraft

Livskvalitet

Fællesskaber

Ph.d. og forfatter Kasper Støvring

Jeg har holdt 200+ foredrag om trivsel

Baseret på forskning og livserfaringer og målrettet kundens behov.

Til arbejdspladser, uddannelser, kommuner, foreninger, plejehjem og virksomheder. 

Målet er at formidle viden, opbygge begejstring og hjælpe med at skabe trivsel.

Styrk fællesskaberne i samfundet

Et aktivt civilsamfund styrker trivslen. Foreninger, familier, skoler og arbejdspladser.

Sådan kan du leve det gode liv

Livskvalitet beror på relationer til andre mennesker. Familier, venner, naboer og lokalsamfund.

Trivsel på arbejdspladsen og ESG

Sammenhængskraft skaber motiverede ansatte, der arbejder bedre og mere lystfyldt.

Anders Frøkjær Mørch

Arbejdsmiljørepræsentant, Egedal Kommune

"Vi var en arbejdsmiljøgruppe i Egedal Kommune, som lyttede til Kasper Støvrings foredrag om social kapital i praksis. Arrangementet, der fandt sted på Egedal Rådhus, var meget vellykket. Kasper Støvring talte klart og inspirerende om gevinsterne ved social kapital og gav gode råd til, hvordan man kan arbejde med social kapital i en organisation. Jeg giver hermed Kasper Støvring mine bedste anbefalinger."

Thue Kjærhus

Højskoleforstander, Rønshoved Højskole

"Kasper Støvring har flere gange holdt foredrag på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Støvrings foredrag er indsigtsfulde og dybe, men samtidig motiverende for vores elever og kursister. Støvring magter således at forene et kompliceret stof med en let tilgængelighed. Det er der meget få, der evner på en så flot og indlevende måde som Kasper Støvring."

I DK4 taler jeg med Morten Hesseldahl om det politiske system og om behovet for at styrke det civile samfund.

At vi her i landet har en stærk tillidskultur og stærk livskvalitet skyldes historisk set de mange civile bevægelser, hvor forskellige mennesker fandt sammen for at opbygge fælles goder til gavn for lokalsamfundet.

Det gode liv bygger på stærke netværk.

I min bog Sammenhængskraft skriver jeg om alt det, der er med til at binde danskerne sammen i en tillidskultur.

Samtale i Brinkmanns Briks om det gode liv. Livskvalitet opstår ofte i byer præget af en særlig historie, hvor man skulle tage sig af hinanden, og i en særlig kultur båret af forpligtelse og positiv social kontrol.